ŽÁDOST MUSÍ BÝT VYTIŠTĚNA OBOUSTRANNĚ NA JEDNOM LISTU, JINAK JE FORMULÁŘ NEPLATNÝ! 

1) Žadatel uvede v první řádce označení skupiny ŘO, o kterou žádá (např. B, C atd.).

2) V případě, že žadatel je držitelem ŘP, uvede ve druhém řádku skupinu(y), které již má a číslo ŘP.

3) Vyplnit adresu trvalého pobytu přesně dle údajů v OP, tedy nejen číslo orientační, ale i popisné (pokud je uvedeno) a směrovací číslo.

4) Obecní úřad obce s rozšířenou působností = úřad, který vydal OP, popř. ŘP žadatele.

5) Žádost osoby mladší 18-ti let musí být opatřena i podpisem zákonného zástupce, v případě žadatel mladšího 15-ti let musí být podpis zákonného zástupce úředně ověřen.

6) Lékařský posudek (samostatný formulář) nechte potvrdit u svého praktického (popř. dětského) lékaře - lékař ve většině případů používá vlastní formulář!

 

E-testy Ministerstva Dopravy

 

Žádost o řidičské oprávnění       

Lékařský posudek

E-testy Ministerstva dopravy