Skupina B – od 18 let

motorová vozidla s výjimkou vozidel uvedených ve skupinách AM, A1, A2, A, B1, jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3500kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3500kg

Skupina rozšířené B (B96)

jízdní soupravy složené z vozidla uvedeného ve skupině B a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 4250kg

Skupina BE

jízdní soupravy složené z vozidla uvedeného ve skupině B a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 3500kg

Skupina C – od 21 let/od 18 let jen s rozšířeným rozsahem vstupního školení profesní způsobilosti, popř. dle výjimek definovaných zákonem

motorová vozidla s výjimkou traktorů a vozidel uvedených ve skupině C1, jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3500 kg s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750kg, lze udělit jen osobě, která je již držitelem skupiny B

Skupina CE - od 21 let/od 18 let, viz výše

jízdní soupravy složené z vozidla uvedeného ve skupině C a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750kg, lze udělit jen osobě, která je již držitelem skupiny C

Skupina T – od 17 let

traktory a pracovní stroje samojízdné, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo

Skupina D - od 24 let/od 23 let jen se základním rozsahem vstupního školení profesní způsobilosti/od 21 let jen s rozšířeným rozsahem vstupního školení profesní způsobilosti, popř. dle výjimek definovaných zákonem

motorová vozidla s výjimkou vozidel uvedených ve skupině D1 s více než 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o nejvyšší povolené hmotnosti nepřevyšující 750kg, lze udělit jen osobě, která je držitelem skupiny B, popř. C

Skupina DE – od 24/23/21 let, viz výše

jízdní soupravy složené z vozidla uvedeného ve skupině D a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750kg, lze udělit jen osobě, která je držitelem skupiny D

V případě, že držitel skupiny D je zároveň i držitelem skupiny CE, je oprávněn řídit vozidla (jízdní soupravy) zařazené do skupiny DE.