Jak získat průkaz profesní způsobilosti řidiče?

V případě, že jste získali řidičské oprávnění skupiny C až po 10.9.2009 nebo skupiny D po 10.9.2008, je nutné absolvovat vstupní školení v celkovém rozsahu 140 hodin.Vstupní školení se provádí formou výuky a výcviku a je zakončeno zkouškou.

Řidič, který absolvoval vstupní školení pro skupiny a podskupiny řidičských oprávnění C a C+E a který hodlá řídit vozidlo, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění skupiny a podskupiny D a D+E, a naopak, se podrobí pouze zvláštní části výuky pro novou skupinu řidičských oprávnění v celkovém rozsahu 45 hodin.

 

Pokud jste řidičská oprávnění příslušné skupiny získali již před výše uvedenými termíny, postačí absolvovat kurz v rozsahu 35 hodin. Zkouška se v tomto případě neskládá. Tentýž postup se uplatňuje i v případě, že řidič byl již v minulosti držitelem osvědčení o profesní způsobilosti dle zák. č. 374/2007 Sb. a o vydání profesního průkazu chce znovu zažádat.  

 

Pravidelné školení

Předmětem pravidelného školení je prohloubení znalostí získaných při vstupním školení. Pravidelné školení se provádí formou výuky. Řidič se zúčastní pravidelného školení v celkovém rozsahu 35 hodin do konce pátého roku od data vydání průkazu. Pravidelné školení je rozděleno do ročních kurzů v rozsahu 7 hodin.